Dostępność opisanych poniżej usług jak i kody ich aktywacji zależą od możliwości centrali danego operatora.

Podane niżej kody są najczęściej występującymi.

   

Otwórz i wydrukuj sobie ściągawkę kodów usług i połóż przy telefonie.

 

Natychmiastowe przeniesienie wywołań (CFU - Call Forwarding Unconditional)

 

Jeżeli wiesz, że będziesz nieosiągalny pod własnym numerem możesz przenieść wywołania przychodzące na dowolny, wybrany przez siebie numer telefoniczny (stacjonarny bądź komórkowy).

    - włączenie usługi

* 21 * numer #

numer - numer docelowy, na który mają być przenoszone wywołania (max. 18 cyfr)

 

    Poprawnie zamówienie usługi zostaje potwierdzone komunikatem - Usługa została przyjęta.

 

    - sprawdzenie usługi

* # 21 * numer #

 

    Np. jeżeli chcemy sprawdzić czy usługa jest aktywna na numerze 123 45 67  wybieramy * # 21 * 1234556 #. Jeżeli tak, usłyszymy - Usługa aktywna.

 

    - wyłączenie usługi

# 21 #

 

    Potwierdzeniem wyłączenia usługi jest komunikat - Usługa wyłączona.

 

 

Przeniesienie wywołań w przypadku braku odpowiedzi (CFNR - Call Forwardind No Reply

 

Jeżeli po określonym czasie nie odbierzesz telefonu, centrala przeniesie wywołanie na inny wybrany przez ciebie numer.

    - włączenie usługi

* 61 * numer #

 

    - sprawdzenie usługi

 * # 61 * numer #

 

    - wyłączenie usługi

# 61 #

 

 

Przeniesienie wywołań w przypadku zajętości (CFB - Call Forwarding Busy)

 

Usługa ta umożliwia przenoszenie na inny numer skierowanych do ciebie wywołań, których nie będziesz mógł odebrać z powodu zajętości twojej linii.

    - włączenie usługi

* 67 * numer #

 

    - sprawdzenie usługi

* # 67 * numer #

 

    - wyłączenie usługi

# 67 #

 

 

Blokada połączeń przychodzących. Proszę nie przeszkadzać (DND - Do Not Disturb

 

Włączając tą usługę zlecasz centrali odrzucanie połączeń telefonicznych przychodzących na twój numer. W zależności od centrali abonent odrzucony usłyszy albo sygnał zajętości albo komunikat "Proszę nie przeszkadzać".

    - włączenie usługi

* 26 #

    

    - sprawdzenie usługi

* # 26 #

 

    - wyłączenie usługi

# 26 # 

 

 

Ograniczenie połączeń wychodzących (OCB - Outgoing Call Barring

 

Usługa ta umożliwi zablokowanie wszystkich lub niektórych typów wywołań i /lub blokowanie procedur sterujących z twojego aparatu telefonicznego, na czas przez ciebie określony.

 

Dostępne są zakresy ograniczeń np.:

    0 - brak ograniczeń, usługa wyłączona,

    1 - ograniczenie połączeń międzynarodowych, rozpoczynających się od 00...,

    2 - ograniczenie połączeń audiotekstowych, rozpoczynających się od 0 700...,

    3 - ograniczenie połączeń międzynarodowych i audiotekstowych,

    4 - zezwolenie tylko na połączenia lokalne, ograniczenie połączeń rozpoczynających się od 0... .

 

    - włączenie usługi

* 34 * HHHH * C #

HHHH - Twoje hasło (4 cyfry)

C - żądany zakres ograniczeń

 

   - sprawdzenie usługi

* # 34 * C #

 

    - wyłączenie usługi

# 34 * HHHH #

 

 

Gorąca linia (HL - Hot Line

 

Jeśli po podniesieniu słuchawki, w ciągu wyznaczonego czasu nie rozpoczniesz wybierania numeru telefonicznego, centrala automatycznie łączy z określonym z góry numerem telefonicznym.

    - włączenie usługi

* 53 * numer #

    

    - sprawdzenie usługi

* # 53 * numer #

 

    - wyłączenie usługi

# 53 # 

 

 

Informacja o połączeniu oczekującym (CW - Call Waiting

 

W czasie trwania połączenia otrzymasz informację o próbie kolejnego połączenia z twoim numerem telefonicznym wraz z możliwością przyjęcia wywołania.

   - włączenie usługi

* 43 #

    

    - sprawdzenie usługi

* # 43 #

 

    - wyłączenie usługi

# 43 # 

 

- Flash 0 - odrzucasz przychodzącą rozmowę,

- Flash 1 - rozłączasz obecną rozmowę i przyjmujesz oczekującą,

- Flash 2 - odbierasz oczekującą rozmowę, podtrzymując obecną.

 

 

Połączenie konferencyjne (CONF - Conference Calling) 

 

Umożliwia jednoczesną rozmowę z dwiema osobami lub z każdą z nich po kolei.

Jeżeli prowadzisz rozmowę a chcesz bez przerywania jej połączyć się z innym numerem w trakcie rozmowy naciśnij klawisz "Flash" i po usłyszeniu ciągłego sygnału wybierz numer, poprzednie połączenie jest podtrzymane.

- Flash 0 - rozłączasz drugie połączenie,

- Flash 1 - rozmawiasz z drugą osobą jednocześnie rozłączając pierwszą,

- Flash 2 - przełączasz się pomiędzy rozmówcami (rozmówcy nie słyszą się wzajemnie),

- Flash 3 - trzej rozmówcy słyszą się wzajemnie,

- Flash 4 - opuszczasz konferencje nie rozłączając pozostałych rozmówców.

 

 

Blokada przenoszenia wywołań (CFR - Call Forwarding Resctriction

 

Uaktywnij kiedy nie chcesz aby ktoś przenosił wywołania na twój numer telefonu.

   - włączenie usługi

* 02 #

    

    - sprawdzenie usługi

* # 02 #

 

    - wyłączenie usługi

# 02 # 

 

 

Budzenie/alarm (jednokrotne) (ACC - Alarm Call Casual)

 

Centrala automatycznie łączy się z twoim numerem telefonu o określonej przez ciebie porze. 

   - włączenie usługi

* 55 * GGMM #

GGMM - godzina i minuta budzenia/alarmu w formacie 0715 dla godz. 7:15

    

    - sprawdzenie usługi

* # 55 * GGMM #

 

    - wyłączenie usługi

# 55 # 

 

 

Budzenie/alarm (wielokrotne programowane na dni tygodnia) (ACRP - Alarm Call Regular Programmed

 

Centrala automatycznie łączy się z twoim numerem telefonu o określonej przez ciebie porze i w określony przez ciebie dzień. 

   - włączenie usługi

* 57 * GGMM *D..D #

GGMM - godzina i minuta budzenia/alarmu w formacie 0715 dla godz. 7:15

D..D - dni tygodnia (max. 7 cyfr) (D = 1 do 7, 1-poniedziałek, 7-niedziela)

np. D..D=137 (poniedziałek, środa, niedziela) 

    

    - sprawdzenie usługi

* # 57 * GGMM * D..D #

 

    - wyłączenie usługi

# 57 #

 

 

Jednokrotna blokada prezentacji numeru (CLIR - Calling Line Identification Restriction)

 

Jeżeli chcesz połączyć się z abonentem sieci ISDN bądź abonentem sieci komórkowej, a nie chcesz by wywoływany abonent odczytał twój numer na wyświetlaczu swojego telefonu po podniesieniu słuchawki wybierz * 31 * poczym wybierz numer abonenta.

 

 

Automatyczne oddzwonienie do zajętego abonenta (CCBS - Call Completion to Busy Subscriber)

 

Jeżeli nie możesz połączyć się z abonentem z powodu ciągłej zajętości jego linii, centrala oddzwoni i automatycznie połączy cię z nim natychmiast gdy ten tylko się zwolni.

    - włączenie usługi

gdy wybierany numer jest zajęty,

odłóż słuchawkę,

po chwili podnieś,

* 0 #

ciągły sygnał potwierdza przyjęcie usługi.

 

    - wyłączenie usługi

 # 0 #

 

 

Testowy sygnał dzwonienia 

 

Po przyjęciu usługi centrala natychmiast oddzwania (przydatne przy sprawdzaniu ustawień dzwonka aparatu telefonicznego).

    - uruchomienie

* 11 #

 

   Usługa zostaje wyłączona po podniesieniu słuchawki.

 

Lokalni  |  Międzymiastowi   |  Sieć  |  Numeracja  |  Plany numeracji  |  Połączenia  |  Usługi PSTN

Usługi ISDN  |  Kierunki krajowe  |  Kierunki zagraniczne  |  Akty prawne  |  Linki

      Strona główna   Copyright © 2002-2012 Artur Pyrzyk