Tablice Zagospodarowania Numeracji

 

 

Stacjonarne publiczne sieci telefoniczne:

- T1 - TZN abonenckiej dla sieci PSTN dla każdej z 49 stref numeracyjnych

       - wyszukaj numer     - pobierz tablicę w formacie XML

 

Ruchome (komórkowe) publiczne sieci telefoniczne:

- T2 i T9 - TZN dla ruchomych publicznych sieci telefonicznych (operatorzy PLMN i MVNO)

       - wyszukaj numer     - pobierz tablicę w formacie XML

- T11 - Tablica Zagospodarowanie kodów sieci ruchomej MNC (Mobile Network Code)

       - wyszukaj numer     - pobierz tablicę w formacie XML

 

Sieci Teleinformatyczne (Internet):

- T3 - TZN dostępu do sieci teleinformatycznych NDSI

       - wyszukaj numer     - pobierz tablicę w formacie XML

 

Numery abonenckich usług specjalnych (AUS):
- T8 - Tablica zagospodarowania numeracji abonenckich usług specjalnych AUS (3D, 5D)

       - wyszukaj numer     - pobierz tablicę w formacie XML

 

Numeracja abonenckich usług specjalnych oraz zharmonizowanych usług o walorze społecznym:
- T4 i T10 - Tablice numeracji HESC z zakresu 118 i 116

       - wyszukaj numer     - pobierz tablicę w formacie XML

 

Sieci inteligentne (70, 80):

- T5 - TZN dostępu do usług sieci inteligentnych IN

       - wyszukaj numer     - pobierz tablicę w formacie XML

 

Sieci operatorów usług międzystrefowych i międzynarodowych oraz połączeń z sieci stacjonarnej do sieci komórkowej:
T6 - Tablica Zagospodarowania Numeracji dostępu do sieci NDS

       - wyszukaj numer     - pobierz tablicę w formacie XML
T7 - Tablica Zagospodarowania Numeracji Międzynarodowych Punktów Sygnalizacyjnych ISPC

       - wyszukaj numer     - pobierz tablicę w formacie XML

 

Usługi wykorzystujące technologię IP:

- TZN VoIP - TZN niegeograficznej (o wyróżniku sieci WST AB=39) dla świadczenia usług telefonii wykorzystującej pakietową transmisję danych w technologii IP (VoIP)

       - wyszukaj numer     - pobierz tablicę w formacie XML

 

 

Rejestr numerów wykorzystywanych przez dostawców usług o podwyższonej opłacie

       - wyszukaj numer     - pobierz tablicę w formacie XML

 

 

Tablica Zagospodarowania Numeracji dla Numerów Rutingowych (NR NP) - otwórz

 

 

Lokalni  |  Międzymiastowi   |  Sieć  |  Numeracja  |  Plany numeracji  |  Połączenia  |  Usługi PSTN

Usługi ISDN  |  Kierunki krajowe  |  Kierunki zagraniczne  |  Akty prawne  |  Linki

      Strona główna   Copyright © 2002-2012 Artur Pyrzyk