Prefiks krajowy jest to cyfra lub kombinacja cyfr wybieranych przez abonenta w celu przejścia z numeracji strefowej na poziom numeracji krajowej (w sieci PSTN RP - cyfra “0”).

Prefiks międzynarodowy są to cyfry "00", wybierane przed numerem międzynarodowym.

Wskaźnik strefy numeracyjnej (WSN) (zwany także numerem kierunkowym) jest to kombinacja dwóch cyfr (AB) przyporządkowana strefie numeracyjnej, wyróżniająca daną SN w sieci krajowej PSTN.

Wyróżnik sieci (WST) jest to kombinacja dwóch cyfr wyróżniająca sieć lub usługę.

Numer dostępu do sieci (NDS) (dawniej NDSMS, NDSMN) jest to kombinacja cyfr identyfikująca usługodawcę i umożliwiająca wybór usługodawcy realizującego połączenie.

 

    Sieci telefonii ruchomej lądowej PLMN (Public Land Mobile Network)

          sieć NMT-450 (Nordic Mobile Telephony)

Oznaczenie numeracji - NMS

do 31.12.2002r. 

Format numeru - NMS=KNA=ABPQMCDU

     np. NMS = 90123456

 

     (90) - wskaźnik sieci NMT-450, 

     (123456) - numer zakończenia sieci

od 01.01.2003r. 

Format numeru - NMS=KNA=ABSPQMCDU

     np. NMS = 690123456

 

     (690) - wskaźnik sieci NMT-450, 

     (123456) - numer zakończenia sieci

          sieć GSM 900/1800 (Global System for Mobile Communication) 

Oznaczenie numeracji - NMS

Format numeru - NMS=KNA=ABSPQMCDU

     np. NMS = 604123456

 

     (60) - wskaźnik sieci GSM900/1800, 

     (4) - sieć ERA, 

     (123456) - numer zakończenia sieci

Tablica numeracji PLMN

 

    Sieci przywoławcze

Dostęp do sieci przywoławczych bez wybierania numeru abonenta sieci przywoławczych jest to dostęp, w którym abonent sieci PSTN uzyskuje połączenie do urządzeń centrali przywoławczej, po wybraniu tylko numeru dostępowego i może nadać numer abonenta w sieci przywoławczej w sygnalizacji DTMF przekazywany poza numeracją sieci PSTN lub poczekać na zgłoszenie się obsługi i przekazać odpowiednie zlecenie; system ten jest nazywany systemem dostępu A

Oznaczenie numeracji - NDSP

Format numeru - NDSP=64 + S + 000

     np. NDSP = 642 000

 

     (64) - wskaźnik sieci przywoławczych, 

     (2) - sieć Metro-Bip, 

     (000) - dostęp do stanowisk operatorskich

Dostęp do sieci przywoławczych z wybieraniem numeru abonenta centrali przywoławczej jest to dostęp, w którym abonent sieci PSTN wybiera numer krajowy abonenta sieci przywoławczej i następnie przekazuje informacje w odpowiedniej postaci (głosem lub znakami w sygnalizacji DTMF); system ten jest nazywany systemem dostępu B.

Oznaczenie numeracji - NASP

Format numeru - NASP=64 + SPQMCDU

     np. NASP = 642 123456

 

     (64) - wskaźnik sieci przywoławczych, 

     (2) - sieć Metro-Bip, 

     (123456) - numer zakończenia sieci

    Sieci teleinformatyczne

Oznaczenie numeracji - NDSI

Format numeru - NDSI=20 + MCDU

     np. NDSI = 209431

 

     (20) - wskaźnik sieci teleinformatycznej, 

     (94) - dostęp ISDN lub ISDN i analogowy

     (31) - sieć SM Media

Tablica numeracji NDSI

 

    Sieci inteligentne IN (Intelligent Network)

Oznaczenie numeracji - NDIN

Format numeru - NDIN=WST + SPQMCDU

     np. NDIN = 700 123456

 

     (70) - wskaźnik sieci inteligentnej, grupa usług "B", 

     (0) - połączenie z dodatkową opłatą,

     (1) - długość impulsu - 14,50 sek.,

     (3) - service provider "Legion Polska" 

Tablica numeracji IN

 

Kod identyfikacji operatora (KI) jest to kombinacja dwóch lub trzech cyfr wyróżniająca operatora.

    Sieci operatorów świadczących usługi połączeń realizowanych w PSTN

Oznaczenie numeracji - NDS

Format numeru - NDS=10 + KI

     np. NDS = 1044

 

     (10) - numer dostępu do operatora, 

     (44) - sieć Niezależnego Operatora Międzystrefowego

 

Numer międzynarodowy jest to numer identyfikujący kraj i zakończenie sieci w innym kraju, który należy wybrać po prefiksie międzynarodowym.

Oznaczenie numeracji - MNA (ISN)

Format numeru - MNA (ISN)=CC + KNA (NSN)

     np. MNA (ISN) = 48 227101234

 

     (48) - wskaźnik kraju (CC - Country Code), 

     (227101234) - krajowy numer zakończenia sieci 

 MNA (ISN) maksymalnie może zawierać do 15 cyfr. Do 31.12.1996 było to 12 cyfr.

 

Numer krajowy jest to kombinacja cyfr identyfikująca zakończenie sieci zawierająca WSN lub WST oraz pozostałe cyfry numeru zakończenia sieci.

Oznaczenie numeracji - KNA (NSN)

 

Format numeru - KNA=WSN + numer zakończenia sieci właściwy dla danej SN = ABSPQMCDU

     np. KNA = 71 7801234

 

     (71) - wskaźnik strefy numeracyjnej - Wrocław,

     (7801234) - numer zakończenia sieci

Format numeru - KNA=WST + pozostałe cyfry numeru zakończenia sieci = ABSPQMCDU

     np. KNA = 26 2221234

 

     (26) - wskaźnik sieci MON

     (2221234) - numer zakończenia sieci

 

Numeracja skrócona

 

Oznaczenie numeracji - AUS

     * numer strefowy - SAUS

     Format numeru - SAUS=9XY

                                   SAUS=9XYZ

                                   SAUS=11X, gdzie X¹8

                                   SAUS=11XCDU, gdzie X¹2 i 8

     np. SAUS = 991

     np. SAUS = 9626

     np. SAUS = 112

     * numer krajowy - KAUS

     Format numeru - KAUS=WSN + SAUS (z wyłączeniem numerów 98X, 99X i 112),

                           KAUS=118XDU

     * numer międzynarodowy - MAUS

     Format numeru - MAUS=48 + KAUS

 

Z archiwum:

Do 31.12.2005 istniał numer strefowy. Był to numer identyfikujący zakończenie sieci w strefie numeracyjnej.

Oznaczenie numeracji - NST

Format numeru - NST=SPQMCDU

     np. NST = 6411234

 

 

Lokalni  |  Międzymiastowi   |  Sieć  |  Numeracja  |  Plany numeracji  |  Połączenia  |  Usługi PSTN

Usługi ISDN  |  Kierunki krajowe  |  Kierunki zagraniczne  |  Akty prawne  |  Linki

 

      Strona główna   Copyright © 2002-2009 Artur Pyrzyk