OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA TELEFONICZNA w TYCZYNIE

Okręgowa Spółdzielnia Telefoniczna w Tyczynie

     
 

 

 

Podstawa prawna działalności:

 

Wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych - Nr 36

 

 

Obszar działalności:

 

Gminy Tyczyn, Chmielnik, Błażowa i Chyżne w rzeszowskiej strefie numeracyjnej

 

Zarząd:

 

Stanisław Kruczek - Prezes Zarządu

 

 

Lokalizacje central:

 

Tyczyn

 

 

Cennik usług:

 

       - klienci prywatni

       Telefon   Internet   Telewizja

 

 

 

Książka telefoniczna abonentów sieci OST w Tyczynie

 

 

Kontakt:

 

Okręgowa Spółdzielnia Telefoniczna w Tyczynie

36-016 Chmielnik Rzeszowski 50

tel. 17 229 67 00

fax 17 229 67 07

http:// www.ost.net.pl

email: poczta@ost.net.pl

 

 

 

Z archiwum OST w Tyczynie:

 

Numer koncesji:

 

W województwie rzeszowskim OT Tyczyn (tj. gminy: Błażowa, Chmielnik Rzeszowski, Hyżne i Tyczyn) - 229/97 z dnia 5.07.1997r.