TELENET POLSKA Sp. z o.o.

     
 

 

TeleNet Polska Sp. z o.o. był spółką zarządzającą operacyjnie kilkoma niezależnymi operatorami telefonii stacjonarnej wchodzącymi w skład grup: PTO (Poland Telecom Operators) (PT RETEL S.A., Telefony Brzeskie S.A., Telekomunikacja Dębicka S.A., Telefony Rzeszowskie TELER S.A., Środkowo-Zachodnie Telefony Polskie S.A.) oraz Elektrim Telekomunikacja (Telefonia Polska-Zachód Sp. z o.o., Elektrim TV-Tel Sp. z o.o.) a także spółką TeleNet Mielec Sp. z o.o. (d. PT "Centrala"). W przeciągu kilku miesięcy spółka TeleNet Polska stała się sprawną oraz efektywną pod względem ekonomicznym grupą kapitałową, która w najbliższej przyszłości ma zamiar zadebiutować w nowych sektorach rynku telekomunikacyjnego (m.in. rozpoczęcie usług połączeń międzystrefowych i międzynarodowych, rozbudowa sieci szkieletowej, uruchomienie usług w sieciach inteligentnych i in.)