MNI S.A.

     
 

 

MNI S.A. jest spółką notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W skład Grupy MNI SA wchodzą firmy działające w branży medialnej, w dziedzinie zaawansowanych usług dodanych do telefonii komórkowej, w telekomunikacji oraz turystyce. Na Giełdzie Papierów Wartościowych MNI S.A. została zakwalifikowana do indeksu sWIG80 oraz indeksu WIG-Telekomunikacja.

Spółki Grupy MNI S.A. dostarczają klientom m.in. zaawansowane usługi dodane dla telefonii mobilnej: SMS, MMS, WAP, multimedia, streaming audio i video, zarówno w technologii GSM jak i 3G. MNI S.A., poprzez podmioty zależne jest czołowym na polskim rynku dostawcą kontentu dla mediów, w tym portali internetowych i telewizji IP. Obecnie ten właśnie obszar aktywności MNI, uznawany za najbardziej perspektywiczny, stanowi trzon jej rozwoju biznesowego. W oparciu o potencjał technologiczny spółek należących do Grupy, MNI oferuje ponadto usługi telefonii stacjonarnej wraz z usługami dodanymi, szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz usługi telefonii komórkowej w systemie MVNO. Wśród odbiorców usług MNI SA są największe firmy z branży telekomunikacyjnej, medialnej i FMCG.

Grupa MNI SA dysponuje własnymi mediami, w tym m.in. telewizją iTV dostępną na wszystkich polskich platformach cyfrowych oraz w większości sieci kablowych, kanałami TV o charakterze datingowym w Wielkiej Brytanii na platformie SKY, serwisami WWW oraz medialnymi systemami mobilnymi.

 

Udziały:

 

Obecna struktura akcjonariatu

 

 

 

Zarząd:

 

Andrzej Piechocki - Prezes Zarządu.

 

 

 

Firma jest członkiem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

 

Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (MNI)

 

 

Kontakt:

 

MNI S.A.

ul. Żurawia 8

00-503 Warszawa

tel. 22 583 37 44

fax. 22 627 09 14

http:// www.mni.pl