MEDIATEL

 

MediaTel Spółka Akcyjna

     
 

 

Podstawa prawna działalności:

 

Wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych - Nr 20

 

 

Udziały:

 

Obecna struktura akcjonariatu

 

 

Zarząd:

 

Mirosław Janisiewicz - Prezes Zarządu,
Marek Nowakowski - Członek Zarządu

 

 

Lokalizacje central:

 

Warszawa

 

 

Firma jest członkiem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji

 

Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (MTL)

 

 

Kontakt:

 

Mediatel S.A.
Centrum Biurowe LIM
Al. Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa

tel. 22 377 40 00
fax. 22 377 45 00

Centrum Kontaktowe 22 377 40 44

http:// www.mediatel.pl

email: info@mediatel.pl

 

 

 

W dniu 18 lutego 2008 roku Mediatel S.A. nabył 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki eTel Polska Sp. z o.o. Za nabyte udziały MediaTel SA zapłaciła 2,35 mln euro oraz wyemitowała akcje o wartości 3 mln zł dla Telekom Austria lub podmiotów wskazanych przez austriacką spółkę.

W dniu 3 września 2008 została zarejestrowana zmiana nazwy przejętej spółki na Mediatel 4B Sp. z o.o.

 

20 czerwca 2008 r., nastąpiło połączenie Mediatel S.A. z Elterix Holding Sp. z o.o. W wyniku połączenia, przestała istnieć Elterix Holding Sp. z o.o., a w skład Grupy Kapitałowej Mediatel weszła jej spółka zależna Elterix S.A., oraz spółki Concept-T Sp. z o.o. i MK Management Sp. z o.o., będące pomiotami zależnymi od Elterix S.A.  Do fuzji doszło poprzez emisję 5,87 mln akcji Mediatelu skierowanych do właścicieli drugiej firmy.

 

 

 

Z archiwum Mediatel:

 

 

 

Nazwy wcześniejsze:

 

SM Media (do 22.02.2005r.)

 

Archiwalny numer zezwolenia:

 

3/2002/Z z dnia 27.03.2002r.

 

 

 

 

Z archiwum eTel:

 

 

 

Podstawa prawna działalności:

 

Wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych - Nr 22

 

 

 

Udziały:

 

Dresdner Kleinwort Capital (DrKc) - indywidualny fundusz kapitałowy, należący do banku inwestycyjnego Dresdner Kleinwort Benson.

 

ARGUS Capital Partners - indywidualny fundusz kapitałowy zarządzany przez ARGUS Capital Group ("Argus"), sponsorowany przez Prudential Insurance Company of America ("Prudential").

 

Greenhill Capital Partners - fundusz inwestycyjny, powołany do życia przez Greenhill Capital Partners LLC, prowadzący działalność inwestycyjną związaną z usługami świadczonymi w zakresie doradztwa strategicznego.

 

Intel Capital - działa w ramach programu inwestycyjnego firmy Intel, koncentruje swą działalność na inwestycjach w akcje i na przejęciach. Na terenie Europy Intel Capital działa za pośrednictwem Intel Atlantic Inc., filii Intel Corporation.

 

 

Kontakt:

 

eTel Polska Sp. z o.o.

Warsaw Finacial Center, XXIII p.

ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa

tel. (+22) 433 00 00, 433 03 00

fax (+22) 433 00 01

Infolinia: 0 801 033 300

http:// www.etel.pl 

email: info@etel.pl

 

 

Archiwalny numer zezwolenia:

 

Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - 6/2002/Z z dnia 19.06.2002r.

 

 

 

 

Z archiwum Concept-t

 

 

 

Podstawa prawna działalności:

 

Wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych - Nr 230

 

 

Nazwa handlowa:

 

Tanifon

 

 

Kontakt:

 

Concept-T Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

tel. (+22) 470 23 64

Infolinia: 0 801 888 488

http:// www.concept-t.com.pl  www.tanifon.pl

email: tanifon@tanifon.pl