COIG S.A.

Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa Spółka Akcyjna

     
 

 

 

Podstawa prawna działalności:

 

Wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych - Nr 24

 

 

Obszar działalności:

 

Miasto Katowice i jego okolice w katowickiej strefie numeracyjnej

 

Udziały:

 

COIG S.A.- 100%

 

Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa Spółka Akcyjna to jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, jedna z najstarszych polskich firm informatycznych. Jest liderem wśród dostawców usług informatycznych oraz kompleksowych rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw.

 

 

Zarząd:

 

Zbigniew Koszowski - Przes Zarządu,

Stanisław Marek Safiak - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Sektora Administracji Publicznej,

Michał Kapuścik - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Sektora Przemysłowego

 

 

Firma jest członkiem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

 

 

Kontakt:

 

Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A.

ul. Mikołowska 100

40-065 Katowice

tel. 32 757 41 00, 757 41 20

fax. 32 251 74 42

http:// www.coig.pl

email: coig@coig.katowice.pl

 

 

 

Z archiwum COIG:

 

Numer koncesji:

 

Województwo katowickie - 232/97 z dnia 5.07.1997r.